Jan-Fokko Stuut

07 juli 2023

Door Jan-Fokko Stuut

E-commerce specialist & UX designer

Werken met Agile/Scrum? Zo doen wij dat!

Wij geloven in het belang van een effectieve samenwerking met onze klanten bij het bouwen van en aan webshops. Daarbij kiezen we voor het werken met een licht aangepast Agile framework naar het voorbeeld van Scrum. Deze gestructureerde werkwijze, helpt ons beter volgens afspraak en naar of boven verwachting van onze klanten te leveren. Waarbij het uitgangspunt is dat onze klanten altijd weten; wat we doen, wanneer het af is en wat het kost!

Hieronder zullen we nog even in het kort uitleggen wat een Agile werkwijze is en hoe deze samenhangt met de Scrum methodiek. Daarnaast ook in welke vorm dit binnen onze organisatie is ingevuld en hoe wij dit toepassen in de dagelijkse samenwerking met onze klanten.

Wat wordt bedoeld met een Agile werkwijze?

In het kort kun je stellen dat Agile een flexibele en iteratieve aanpak is voor projectmanagement en softwareontwikkeling. Het is ontworpen om beter te kunnen omgaan met de snel veranderende wereld van software, waarbij met name bij complexere projecten ook vaak veel onzekerheden voorkomen. Dit kenmerk maakt dat ook onze werkzaamheden, het bouwen en onderhouden van webshops, zich niet leent voor een traditionele lineaire aanpak waarbij alle vereisten vooraf worden vastgelegd en het project stap voor stap wordt uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot Agile, waarbij er in korte cycli dingen worden getest en opgeleverd, wat ons beter in staat stelt tussentijds, in samenspraak met de klant, dingen aan te passen.

Ok, maar hoe zit dat dan met Scrum?

Agile en Scrum worden vaak in één adem genoemd, waardoor er soms wat verwarring ontstaat over de onderlinge samenhang. Scrum is namelijk geen synoniem voor Agile. Agile kun je zien als de paraplu en Scrum is een van de Agile frameworks die daar onder hangt. Uiteraard wel het meest bekende en gebruikte Agile framework.

Scrum maakt dus gebruik van de principes van Agile om iteratieve en incrementele ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij teams werken in korte sprints om verschillende producten of deelproducten op te leveren.

Zo werkt Scrum:

Een project wordt opgedeeld in meerdere sprints, van meestal twee tot vier weken. Een sprint is een tijdgebonden iteratie waarbinnen het development team werkt aan het opleveren van vooraf vastgestelde taken uit een backlog (werkvoorraad).

Aan het begin van elke sprint worden taken gedefinieerd (sprint planning), waarbij de gewenste functionaliteit wordt beschreven vanuit het perspectief van de gebruiker. Het Scrum-team bestaande uit een Product Owner (soort project manager), het development team (meerdere software ontwikkelaars) en de Scrum Master (een coach die overziet dat de Agile werkwijze goed wordt toegepast), werken gezamenlijk aan het voltooien van deze taken.

Belangrijke kenmerken van Scrum zijn de dagelijkse stand-up meetings, waarin teamleden van het development team de voortgang en obstakels bespreken en de sprint review aan het einde van elke sprint, waarin het team het gerealiseerde werk demonstreert aan belanghebbenden en feedback ontvangt. Na de review volgt een retrospective, waarin het team leert van de sprint en verbeteringen identificeert voor toekomstige sprints.

Binnen Scrum ligt de nadruk op transparantie, inspectie en aanpassing. Het stelt team in staat om snel en flexibel te reageren op veranderingen, feedback te integreren en voortdurend waarde te leveren aan de klant. Scrum biedt daarmee een gestructureerd kader dat teams ondersteunt bij het behalen van succesvolle resultaten.

Zo ziet ‘Scrum’ er in de praktijk uit bij Aquive Media:

Laten we even kijken hoe je als klant bij ons te maken krijgt met deze manier van werken.

Sprint planning

Ben je een nieuwe klant, dan zullen wij na de onboarding altijd eerst een Sprint Planning sessie met je organiseren. Hierbij leggen wij nog even kort uit hoe we te werk gaan en nemen we gezamenlijk door aan welke zaken er gewerkt moet worden en wat prioriteit heeft. In scrum termen vullen we dus de ‘backlog’ (werkvoorraad) voor het liefst de eerste paar sprints.

Om dit goed te stroomlijnen maken we hierbij gebruik van onze eigen project management software. We hebben een systeem ontwikkeld genaamd ‘Metro’, waar jij als klant toegang tot krijgt. Hierin kun je ten alle tijde nieuwe taken toevoegen en updaten als nodig. Een taak is niets anders dan een afgebakend verzoek voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit voor je webshop. Waarbij je aangeeft wat de specifieke vereisten of criteria zijn voor oplevering. Binnen Scrum wordt dit de ‘Definition of Done’ genoemd.

Sprintplanning backlog

Voordat we starten met de eerste sprint, maken onze developers een tijdsinschatting voor iedere taak, waarna we hiermee, na akkoord van jou als klant, in deze periode van twee weken aan de slag gaan.

Sprint review

Aan het einde van iedere sprint demonstreert één van onze developers alle afgeronde taken tijdens een videocall. Hierbij krijg je als klant te zien hoe alle nieuwe aanpassingen er op de testomgeving uitzien. Ook heb je als klant hier de mogelijkheid feedback te geven op het resultaat van de opgeleverde werkzaamheden. Ben je tevreden, dan zullen we deze betreffende verbeteringen deployen op de live omgeving. Heb je nog aanvullende wensen dan worden deze als een nieuw taak toegevoegd aan de backlog, zodat het meegenomen kan worden in een volgende sprint.

Daarnaast blikken we tijdens deze sessie alvast vooruit op de eerstvolgende sprint en verduidelijken we als nodig nog de vereisten voor bepaalde taken. Er mag namelijk geen misverstand zijn over de criteria voor oplevering van een specifieke taak. Na akkoord voor alle taken, gaan we voor je aan de slag in de volgende sprint van twee weken. Hierna herhaald deze cyclus zich.

Prioriteren backlog

Voor de meeste van onze klanten hebben we dus elke twee weken één belangrijk overlegmoment. Dit is iets anders dan bij het traditionele framework van Scrum, waarbij de sprint planning en review vaak losse overlegmomenten zijn. Bij ons is dit samengevoegd. Met het oog op het minimaliseren van kostbare tijd aan overleggen, is dit in de praktijk voor ons iets dat beter werkt. 

Altijd leren en verbeteren

Wat je als klant niet ziet is dat onze developers ook elke dag een zogenaamde ‘stand-up’ sessie met elkaar hebben, waarin ze bespreken waar ze op dagelijkse basis aan werken en waar ze eventueel hulp bij nodig hebben. Op deze manier helpen wij elkaar en vergroten we onze kennis, waar jij als klant weer voordeel van hebt!

Ook een webshop laten bouwen?

Wij zijn bij Aquive Media trots op onze nauwe samenwerking met onze klanten en streven altijd naar verbetering. Door deze manier van werken met gebruik van ons eigen ‘Metro’- project management systeem zijn we in staat om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en hoogwaardige webshops te leveren. Wil je ook eens met ons om tafel om te kijken wat we voor jouw webshop kunnen doen, of wil je er één laten bouwen? Neem dan gerust contact met ons op!

Jan-Fokko Stuut
Over de auteur

Jan-Fokko Stuut (E-commerce specialist & UX designer)

07 juli 2023

Jan-Fokko Stuut, sinds 2018 gecertificeerd Scrum Master en Product Owner, daarnaast UX designer met een oog voor positieve en efficiënte gebruikservaring. Met een blik van buiten geeft hij waardevolle inzichten en past hij zijn kennis en ervaring toe op de wereld van e-commerce.